چت آنلاین

محورهای معماری

*نقش مبانی فکری آموزش معماري
*ریشه ها وسیر تحولات معماری خانه
*شناخت ارزش های پایدار در کیفی نمودن فضا
*ارزيابي نقش فرهنگ در ارتقاء كيفيت فرم و فضا
*تحليل و بررسي جايگاه معماري بومی در دوره معاصر
*تبیین رابطه ی بین بازنمایی و باز آفرینی در فرم و فضا در معماری ایران
*الگوهای رفتاری و نقش آن در احیای هویت و نشانه شناسی معماری
*بررسی، تبیین، شاخصه و الگوهای رفتاری در ایجاد حس مکان
*بررسی نقش سبک زندگی در تحول فضای معماری خانه
*الگوهای اصیل طراحی و جایگاه آن در معماری امروز
*الگوهای توسعه ی پایدار در معماری خانه
*نقش و ویژگی های فناوری های نو در آفرینش معماری
*پارادایم های رایج در طراحی معماری معاصر ایران
*تحولات و شیوه های نوین آموزش در ایران و جهانی
*بازتعريف روش هاي طراحي معماري بر اساس محیط و کالبد
*آسیب شناسی، نقد، تحلیل و راهکارهای نظام آموزش معماری
 
*بازشناسي و تحليل ضوابط ساخت و نقش آن بر معماری و شهرسازی
*تاثیرات محیط، فرهنگ و جغرافیای طبیعی بر شکل گیری کالبد معماری و شهرسازی
*تحليل مباني تكنولوژي و رهيافت آن در طراحي مسكن انعطاف پذير
*تكنولوژي هاي نوين و نقش آن در  دستيابي به كيفيت اثر معماري
*صنعتي سازي و نسبت آن با طراحي معماري
 

محورهای شهرسازی

*اصول و معیارهای طراحی فضاهای شهری موفق
*زندگی  اجتماعی در فضاهای شهری
*چالشها و معضلات فضاهای شهری در ایران
*اصول طراحی شهری پایدار
*تاب آوری شهری ، اصول و معیارها
*ارزیابی اثرات زیست محیطی و روشهای جدید آن
*زیرساختهای شهر پایدار
*امکان سنجی مدیریت شهری یکپارچه در ایران
*بررسی نقش نهادهای مردمی در مدیریت شهری
*چالشهای مدیریت شهر در ایران
*مدیریت شهر با توجه خواسته های شهروندان، مدیریت منظر ذهنی ارزیابانه
 

*چهارچوبهای مدیریت منظر بصری شهر

*ارتقا کیفیت منظر شهری، اصول و معیارها
*سیاستهای توسعه مسکن
*چالشها و فرصتهای پیش روی بازار مسکن
*تجارب مسکن دولتی در ایران و جهان
محورهای جغرافیای شهری
*پیاده مداری،شهرهای انسان محور، تعاریف و مفاهیم
*پیاده مداری در ایران، فرصتها و موانع
*رویکردهای ساماندهی بافتهای تاریخی
*بافتهای تاریخی در ایران  و چالشهای فرارو
*توانمند سازی بافتهای حاشیه ای
*زیرساختهای گردشگری
*الگوهای گردشگری
*گردشگری پایدار
*اقلیم ، معماری، شهر
*جایگاه اکوسیستم شهری
*بحرانهای زیست محیطی
*شهرنشینی پس از انقلاب ، مشکلات،چالشها و فرصتها 
*پدافند غیر عامل
*ارتقا کیفیت منظر شهری، اصول و معیارها
 
*سیاستهای توسعه مسکن
*چالشها و فرصتهای پیش روی بازار مسکن
*تجارب مسکن دولتی در ایران و جهان
محورهای جغرافیای شهری
*پیاده مداری،شهرهای انسان محور، تعاریف و مفاهیم
*پیاده مداری در ایران، فرصتها و موانع
*رویکردهای ساماندهی بافتهای تاریخی
*بافتهای تاریخی در ایران  و چالشهای فرارو
*توانمند سازی بافتهای حاشیه ای
*زیرساختهای گردشگری
*الگوهای گردشگری
*گردشگری پایدار
*اقلیم ، معماری، شهر
*جایگاه اکوسیستم شهری
*بحرانهای زیست محیطی
*شهرنشینی پس از انقلاب ، مشکلات،چالشها و فرصتها
*پدافند غیر عامل
*طرحهای شهری نوین در ایران، چالشها و کمبودها
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family